Gizlilik

İDDAA
BAHİS ARAÇLARI
AT YARIŞI
GİZLİLİK
MİSLİ ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ olarak; www.misli.com ve dolayısıyla şirket platformlarımızda üyelerimize ait tutulan kişisel veri ve bilgilerin korunması ve muhafazasında kullanılacak olan gizlilik ilkelerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Gizlilik ilkeleri; tarafımıza Web sitesi aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgilerle ilgili olarak, kullanıcı üye ve Şirket ilişkilerini düzenlemek ve bilgilerin kullanım şekil ve şartları hakkında bilgilendirme amaçlı olarak tespitler yapılmaktadır.

Tanımlamalar;
Kişisel Veri: Bir gerçek kişinin tanınmasını sağlayan başta fiziksel, ruhsal, ekonomik, sosyal ve kültürel kimliğine ait verilerle, tanınmasına yarayan diğer tüm veriler kişisel verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin otomatik yollarla veya diğer herhangi bir biçimde toplanması, kaydedilmesi, organize edilmesi, depolanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, açıklanması, yayınlanması veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması ve kamunun öğrenebileceği hale getirilmesi, özel bir düzenlemeye veya kombinasyona tabi tutulması, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin yürütülen operasyonlardır.
Abone/Üye: Sürekli bir hizmete ilişkin olarak bir hizmet sağlayıcı ile sözleşme ilişkisine giren gerçek veya tüzel kişilerdir.
Üçüncü Kişi: Verileri işlenen Üyeler, Misli Web sitesi, Misli AŞ ve bunların çalışanları ile doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altında olan kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler, kamu otoriteleri veya diğer herhangi bir organdır.

Baştan Belirtelim;
Kullanıcıların, misli.com platformlarını kullanmaya başlaması, gizlilik ilkelerini kabul ettiğini göstermektedir.

Gizlilik ilkeleri olarak tarafınıza sunulan şartları kabul etmiyorsanız, misli.com platformlarına üyelik için başvurulan kanallardan başvuru yapmayınız, www.misli.com web sitemizde yer alan kişisel bilgilerinizin temini için hazırlanan alanları doldurmayınız. Üyeliğinizin başlatılması için gerekli genel bilgilerin misli.com platformlarında belirtilmemiş olması durumunda ise üyemiz olamayacağınızı üzülerek bildiririz.

Misli AŞ ve Misli platformlarından, www.misli.com web sitemizin başka siteler ile link bağlantıları bulunduğunu ve bahsi geçen gizlilik ilkelerinin sadece www.misli.com adresli web sitemizde uygulanacağını, link bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

Kişisel Veriler
MİSLİ ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ , üyelik esnasında İsim-Soyad, İrtibat telefonu, Adres, e-mail adresi gibi oldukça genel kişisel bilgilerinizi talep etmektedir. Anılan bilgilerin temini için hazırlanan sahalara girilen bilgilerin doğru ve güncel bilgiler olduğunu farzederek kaydınız gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti altına alabilmek için her türlü araştırma ve sorgulama hakkını saklı tutmaktadır.

Kişisel bilgileriniz MİSLİ ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ tarafından kullanıcı istatistiklerinin oluşturulmasında, üye kaydınızın ve (hesabınızın) oluşturulmasında, kişisel üye profilinizin çıkarılmasında, kişisel bilgilerinize uygun olan promosyon önerilerinin size sağlıklı bir biçimde iletilmesinde kullanılacaktır. Ayrıca bu bilgiler herhangi bir izin, onay vs.ye gerek kalmadan her türlü reklam ve tanıtıcı materyal içeriğinde kullanılabilecektir.

MİSLİ ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ üye kullanıcılarına periyodik olarak duyurulmasını uygun gördüğü; esaslı hizmet değişikliklerini, yeni getirilen özellikleri, teknik konularda gerçekleştirilen yenilikler ve düzeltmeler ile ürün ve hizmetlerindeki diğer bilgileri gönderecektir.

MİSLİ ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ size iletilmesini arzu etmediğiniz bilgilerin gönderimini durdurucaktır. E-posta ile duyuruları almak istemeyen üyelerimizin e-postada bulunan “üyelikten ayrıl” butonuna tıklamaları yeterli olacaktır.

MİSLİ, Üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, e-posta, kimlik numarası, adres, cep telefonu vb.) sizlerden talep etmektedir. MİSLİ web sitesini veya mobil uygulamasını kullanarak, işbu Gizlilik Politikasını kabul etmektesiniz. MİSLİ sunucularında toplanan bu kişisel veriler, dönemsel kampanya çalışmaları, üye profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye "sınıflandırma” çalışmalarında kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz MİSLİ bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. MİSLİ, Üyelik Sözleşmesi ile topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, çalışanlar ve üye işyeri gibi ifa yardımcıları dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, MİSLİ Üyelerine daha özel ve etkin bir hizmet deneyimi yaşatmak amacıyla MİSLİ ifa yardımcıları ile paylaşılabilmektedir.

Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Siz değerli Üyemiz aşağıda yer alan mail adresine ileti göndermek suretiyle;
        • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,
        • İşleme amacını,
        • Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri,
        • Verilerin düzeltilmesini,
        • Silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini,
        • Mevzuata aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilirsiniz.

MİSLİ’nin, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel Olmayan Bilgiler

Kişisel olmayan bilgiler, şahsen üyenin tanımlanamayacağı bilgilerdir. Örneğin; kullanım saatleri, oynanan kuponlar vb. bilgilerdir. MİSLİ bu bilgileri her türlü amaçla kullanma hakkına sahip olduğu gibi, üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşabilir.

Mail adresi:destek@misli.com

Kişisel Verilerin İşlenmesi Rıza Formu

Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi metni kapsamında üye kaydımın oluşturulması, kişisel üye profilimin oluşturulması, üye istatistiklerinin oluşturulması, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, dönemsel kampanya çalışmaları, üye profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tarafıma daha iyi hizmet sunulabilmesi adına gerekli görülen işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerimin işbu formda açıklandığı şekilde tamamen veya kısmen kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, yurt içi veya yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi yapması için Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık Anonim Şirketi’ne açıkça onay verdiğimi, kişisel verilerime ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi aracılığıyla haklarımın olduğu hususunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.


Diğer Kayıtlar
Hesap hareketleriniz ve oynadığınız oyunlara ilişkin bilgiler elektronik ortamda Şirketimiz tarafından kaydedilmektedir. Ayrıca size sağladığımız hizmetleri geliştirmek amacı ile kayıtlarınızda gerçekleşen her türlü hareket tarafımızca görüntülenmekte ve izlenmektedir.

Çağrı merkezimiz ile yapacağınız görüşmeler aldığınız hizmetle ilgili olarak ortaya çıkabilecek olası sorunların derhal çözümünü sağlayabilmek amacı ile kaydedilebilir, ayrıca bu kayıtlar münhasıran şirketimiz eğitimlerinde kullanılabilecektir.

Bilgilerin Saklanması ve Muhafazası
MİSLİ ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ kişisel bilgilerinizi itina ile koruyacak ve üçüncü şahıslara kullanım için ifşa etmeyecek ve/veya satmayacaktır. Kişisel bilgiler, halka açık olmayan özel bir elektronik ortam datası içinde muhafaza edilecektir.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgiler ancak şirketimizin de bünyesinde yer aldığı, MİSLİ ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ ve grup şirketleri içerisinde yer alan diğer şirketler, bu şirketlere bağlı iştirakler ve iş ortakları olarak baglantılı bulunan şirketlerde kullanılabilir.

MİSLİ ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ kişisel bilgilerinizi asağidaki gereklilikler olmadıkça ifşa etmeyeceğini taahhüt eder;

• Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi merciilerin taleplerini yerine getirmek amacı ile kullanımı,

• Yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emir gereğince açıklanması talebi,

• Üye kullanıcıların menfaatlerini korumak amacı ile kullanımı.

Yapılan işlemlere ve oynanan tüm oyunlara ilişkin kayıtlarınız 2 yıl süreyle saklanacaktır. Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz ise, hesabınızın kullanıma açık olduğu ve üyeliğinizin geçerli olduğu süre için korunacaktır.

Kişisel Bilgilerin Güncellenmesi
Kişisel bilgilerinizi; 0(850) 220 33 66 numaralı Misli Müşteri Hizmetleri'nden veya www.misli.com web adresinden güncelleyebilirsiniz!

Uyarılarınız İçin

Yukarıda izah edilen ve kişisel bilgi sahalarını doldurarak kabul etmiş olduğunuz gizlilik ilkelerine aykırı bir davranış olduğunu düşündüğünüz vakit, lütfen ihlali 0(850) 220 33 66 numaralı Misli Müşteri Hizmetleri'ne veya www.misli.com web adresinin "İletişim" alanından bildiriniz. Uyarınız şirketimiz tarafından hassasiyetle incelenecek ve en kısa sürede giderilmeye çalışılacaktır.

“İşbu gizlilik bildirgesi Misli.com platformları için tesis edilmiştir.”
Konuyla ilgili sorularınızı;
0(850) 220 33 66 numaralı Misli Müşteri Hizmetleri'nden
www.misli.com web adresinin "İletişim" alanından
tarafımıza iletebilirsiniz.
Bu kampanya Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. adına MPİ’nin 19.12.2017 tarih ve 24951361-255.01.02-E.6995 sayılı izni ile Hedef Çekiliş tarafından düzenlenmektedir. Kampanya 20.12.2017 SAAT: 00:01 – 20.02.2018 SAAT: 23:59 tarihleri arasında, Türkiye genelinde www.misli.com internet sitesine giren ya da misli.com mobil uygulamasını indiren misli.com üyelerine uygulama üzerinden kampanyaya katıl butonuna bastıktan sonra 3 TL ve katları tutarında( her 3 TL ye bir çekiliş hakkı) yaptıkları iddia kuponlarına çekiliş hakkı verilecek şekilde sürdürülecektir. Talihliler, 27.02.2018 tarihinde, Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. 19 Mayıs Cad. UBM Plaza No:37 Kat:5 Fulya-Şişli / İstanbul (Toplantı Salonu) adresinde saat 10:00’ da noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecektir.

Çekilişte 9 Kişi 1150 EURO değerinde KİEV Seyahati (10 Mayıs – 13 Mayıs 2018 aralığında kullanılacak şekilde - Türk Hava Yolları ile İstanbul - Kiev - İstanbul Parkurunda Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti - Havalimanı / Otel / Havalimanı Transferleri – 4* otellerde Oda+Kahvaltı konaklama. Seyahat ikramiyelerini talihliden başkası kullanamaz, devredilemez, nakde çevrilemez. İstanbul havaalanında başlayıp, İstanbul havaalanında sona erecektir. İstanbul havaalanına kadar ulaşım ve diğer masraflar ile Vize - Pasaport işlemleri talihliye aittir.-Seyahat talihli ile birlikte tek kişiliktir.)ikramiyesi verilecektir. Kazanan talihliler, 02.03.2018 tarihinde Fotomaç Gazetesinde ilan edilecektir. Kampanyaya misli.com internet sitesine giriş ve Misli.com mobil uygulamasını indirmek ücretsizdir. Kampanya süresince oynanan tüm iddaa kuponları çekilişe dahil edilecektir. Katılımcıların ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır. İptal edilen kuponlar çekilişe dahil edilmeyecektir. Kampanya bitiş tarihinde misli.com üyeliğinin aktif olması gerekmektedir. Üyeliğini iptal eden kişilerin çekiliş hakları da iptal edilecektir. Misli Puan ile yapılan iddaa kuponları kampanyaya dahil edilecektir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.

Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. çalışanları, Hedef Çekiliş çalışanları ve 18 yaşından küçükler düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez. İkramiyeye konu olan eşya ve /veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

Üyelik Bilgilendirmesi
Kuponunuz başarıyla oynanmıştır.
KAYDET
KAYDET
Kupona İsim Ver
KAYDET
Kuponunuzun Mail Olarak Gönderilmesini İster misiniz?
Gönder
Üyelik
Üye Girişi
İşleme devam edebilmeniz için lütfen üye girişi yapınız.
E-Posta, Üye No, TC Kimlik No
Şifre
Üye No / E-posta Adresi veya Şifrenizi Yanlış Girdiniz!Lütfen tekrar deneyiniz
GİRİŞ
 
Üye Ol
Misli.com’a üye değilseniz anında ücretsiz üye olabilir, kazanmaya başlayabilirsiniz.
Ücretsiz para transferi
Her ay 100'lerce canlı maç yayını
Kazancınızı 1 Saniyede çekin
MBS kuralına takılmadan tüm maçları Tek Maç oynayın
HEMEN ÜYE OL
Bilgi Güncelleme
Sayın Üyemiz

Sürpriz hediyeler kazanmak için lütfen seçim yapınız.
Takımınız :
  Seçiniz
İl :
  Seçiniz
İlçe :
  Seçiniz

Gönder
Üyelik Sözleşmesi
Üyelik Sözleşmesi
4.4. Üye tarafından siteye yüklenen içerik,

4.4.1. Üye, Web Sitesi’ndeki her türlü sohbet, dosya paylaşımı ve kendi rızası ile oluşturduğu tüm kişisel profil bilgilerinin başkaları tarafından görüntülenmesini kendi rızası ile kabul etmiştir. Bu bağlamda Web Sitesi’nde yer alan ilgili platformlarda üçüncü kişiler ile yapılan sohbet ten ve paylaşılan yazı, sembol, resim v.b. içerikten kaynaklanan üçüncü kişi taleplerinden hiçbir şekilde MİSLİ sorumlu tutulamaz.

4.4.2. Üyenin kendi rızası ile Web Sitesi’ne yüklediği görsel, yazı ve içerik Üye İçeriği olarak tanımlanmış olup, Üye, Web Sitesi’nde yer alan platformlarda ve sohbet odalarında paylaştığı Üye İçeriği’nin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını ve MİSLİ’nin ya da üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

4.4.3. Üye tarafından paylaşılan içeriğin hakaret, müstehcen, kötü niyetli, küçük düşürücü, kötü niyetli, üçüncü kişilerin haklarını ihlal edici v.b. unsurlar taşıması ve yasal mevzuata aykırılık teşkil etmesi halinde MİSLİ herhangi bir zamanda ve herhangi bir neden göstermek zorunda olmaksızın Üye’ye bilgi vermeden bu içerikleri yayından kaldırabilir.

4.4.4. Üye, Üye İçeriği’ni Web Sitesi’nde paylaşması ile birlikte bu içeriklerin tasarımına veya sair eser niteliğindeki hususlara ilişkin tüm materyal üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan devredilebilir tüm mülkiyet haklarını ve mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma arz) herhangi bir bedel talep edilmeksizin yer sınırlaması olmaksızın ve süresiz olarak MİSLİ’ye devretmiş olacağını taahhüt etmektedir. İşbu taahhüt Sözleşme kapsamında tesis edilen Taraflar arasındaki diğer taahhütlerden bağımsız bir taahhüt olarak Sözleşme feshinden ve/veya sona ermesinden sonrada Taraflar arasındaki yürürlüğünü devam ettirecektir.

4.4.5. Üye Web Sitesi’nde yer alan platformlara kendi isteği ile giriş yaptığını ve paylaştığı içerikten doğrudan tek sorumlu olduğunu ve aşağıda yer alan ve bunlarla sınırlı olmaksızın yasaklanmış eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  • Bilgisayar sistemlerinin güvenliğini tehdit eden her türlü içeriği ve/veya sistemi yüklemek,
  • Diğer üyeleri rahatsız ve taciz etmek veya başka birisinin tacizine destek olmak,
  • Diğer üyeleri tehdit, hakaret ve iftira edici davranışta bulunmak,
  • Yasadışı faaliyetleri teşvik edici faaliyette bulunmak ve içerik yayınlamak,
  • Kısıtlanmış veya parola korumalı sayfalar ve linkler paylaşmak,
  • Diğer üyelerden ticari veya yasadışı amaçlar için parola veya kişisel kimlik bilgilerini istemek,
  • Irkçılığı, bağnazlığı, herhangi bir birey ya da gruba karşı nefreti ve fiziksel zarar verilmesini teşvik eden içerik yayınlamak.
  • Her çeşit pornografik veya açıkça cinsellik arz eden maddeleri görüntülemek
  • Önceden tarafımızdan yazılı izin alınmaksızın; yarışma, bahis, takas, reklamcılık veya piramit şemaları gibi ticari aktiviteler ve/veya satışlar yapmak
  • Yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girecek her türlü mevzuat kapsamında yasak olan her türlü faaliyette bulunmak
Kabul Ediyorum
MisliCafe'de Paylaş

Kuponunuz MisliCafe'de paylaşılmıştır.
İptal süresi dolduktan sonra kuponunuz MisliCafe'de paylaşılacaktır.

Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.

KAPAT