KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi
MİSLİ ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI VE YAYINCILIK A.Ş.; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunmak adına bazı kişisel verilerinizi (ad soyad, e-posta adresi, adres, cinsiyet, cep telefonu numarası, üyeliğin sosyal medya kanalıyla yapılması halinde bu platformlardan paylaşılmasına izin verilen bilgiler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla elde edilmiş tüm kişisel veriler) talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işleyecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, üye kaydınızın oluşturulmasında, kişisel üye profilinizin oluşturulmasında, üye istatistiklerinin oluşturulmasında, ticari faaliyetlerin yürütülmesinde, dönemsel kampanya çalışmaları, üye profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye "sınıflandırma” çalışmalarında ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına gerekli görülen işlemlerde kullanılacaktır.

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. Toplanılan bilgiler, haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, Milli Piyango İdaresi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileriyle, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir.

Ayrıca açık rızanızın olması halinde kişisel veriler ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar, anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
MİSLİ ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI VE YAYINCILIK A.Ş.’ye ait internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama, mobil site gibi kanallarla kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız
Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak müşteriler;
        • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
        • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
        • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
        • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
        • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
        • Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,
        • Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
        • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
        • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklar Misli.com internet sitesindeki iletişim bilgileri (mail, çağrı merkezi vs.) kanalıyla kullanılabilecektir.

Mail: destek@misli.com
Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0850 220 33 66

Kişisel Olmayan Bilgiler
Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Örneğin; kullanım saatleri, satın alınan ürünler vb. bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.

Kişisel verilerin işlenmesinden önce yukarıda yer alan bilgilendirmeyi okuduğumu, anladığımı ve kişisel verilerime ilişkin olarak bilgilendirildiğimi kabul ederim.

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için bu platformda çerez kullanmaktayız. Çerezlere ilişkin detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı inceleyebilir, çerez tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. x